ORIENTACYJNA LISTA CEN

 

Ceny naszych usług są uzależnione od zakresu zleconych prac, nie mogą być

niższe niż 500,00 zł. Ceny zawierają niezbędne składniki związane z:

kosztami dojazdów, amortyzację sprzętu itp

INFOLINIA - 0 801 011 379

Ceny naszych usług są uzależnione od zakresu zleconych prac. Minimalna wartość poszczególnych prac:

  • wiercenia - 500,00 zł,
  • cięcie posadzek - 800,00 zł,
  • cięcie ścian - 1200,00 zł,
  • śrutowanie - 1000,00 zł,
  • frezowanie - 800,00 zł,
  • szlifowanie - 800,00 zł.

Ceny zawierają niezbędne składniki związane z kosztami: dojazdów, amortyzacją sprzętu itp.

Orientacyjna lista cen:

1. Wiercenie otworów:

   1a. Montaż wiertnicy

Posadzka

25,00

Ściana

40,00

   1b. Wykonanie otworów

średnica wiercenia do:

zł/cm głębokości:

60 mm

4,00

100 mm

5,00

120 mm

6,00

180 mm

7,00

220 mm

8,00

250 mm

10,00

300 mm

15,00

400 mm

20,00

450 mm

25,00

500 mm

30,00

600 mm

35,00

700 mm

50,00

800 mm

80,00

1000 mm

120,00

1100 mm

150,00

większe informujemy oddzielnie

 

2. Cięcie ścian

Głębokość cięcia do :

zł / m2powierzchni ciętej:

30 cm

850,00

50 cm

1200,00

3. Cięcie stropów

Głębokość cięcia do :

zł / m2powierzchni ciętej:

23 cm

500,00

30 cm

600,00

40 cm 700,00
50 cm i więcej 1000,00

4. Cięcie posadzek, rowków, dylatacji

Głębokość cięcia do :

zł / m2powierzchni ciętej:

23 cm

400,00

30 cm

500,00

40 cm

600,00

5. Cięcie liną diamentową zależne od grubości obiektu

1200,00 do 2500,00 zł / m2 powierzchni przeciętej

6. Cięcie piłami ręcznymi zależne od grubości obiektu

1500,00 do 2000,00 zł / m2


7. Frezowanie do 1 cm grubości

Powierzchnia :

zł / m2powierzchni frezowanej:

1m2-30m2

100,00

30m2- 50m2

80,00

50m2-100m2

60,00

100m2-200m2

30,00

200m2-500m2

25,00

 powyżej 500m2

20,00

8. Śrutowanie, blastrakowanie
Beton i stal

W zależności od ilości 5-15 zł/m2

9. Regeneracja narzędzi diamentowych

9a. Regeneracja wierteł

Średnica (mm)

Cena (zł)

do 250

30,00

powyżej 250

45,00

9b. Obcięcie wierteł do regeneracji

średnica (mm)

Cena (zł)

do 150

15,00

do 300

25,00

powyżej 300

35,00

9c. Regeneracja pił diamentowych

Cena za jeden segment: 45 zł/szt.

10. Cięcie asfaltu

od 10,00 do 60,00 zł/mb w zależności od grubości oraz ilości.

11. Hydrauliczne rozkruszanie betonu

od 500,00 do 3500,00 zł/m3

NOWOŚĆ

12. Ochrona przeciwpożarowa

Firma nasza wykonuje również bierne ochrony przeciwpożarowe w zakresie: dylatacji, przejść kablowych, kanałów kablowych oraz przejść instalacyjnych.

Zabezpieczenia te są wykonywane w klasach odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami klienta.


Do cen dolicza się podatek VAT w wysokości 7% lub 22%

Istnieje możliwość negocjacji powyższych cen.

 Tel./fax: +48 (32) 267-21-22 Tel: +48 (32) 360-56-64

INFOLINIA - 0 801 011 379

Bank Spółdzielczy o/Będzin nr konta:
98 8438 0001 0004 2202 2035 0001

NIP: 625-20-33-373 REGON: 276195018

Tel. 0 601 47 97 97; 0 601 70 12 80; 0 601 86 83 01 

OGÓLNE CENY ZA PRACE WIERTNICZE I CIĘCIE

UWAGA !!! Koszt ciętej stali

 

Przy powierzchni stali większej niż 2 cm2, koszt za przeciętą stal jest dodatkowo doliczany

do kosztów cięcia i wynosi 6,80 zł za każdy przecięty cm2 stali.

Odpompowywanie wody: z obsługą przez K.b.S. 69,00 zł/h

bez obsługi K.b.S. 20,00 zł/h

odpompowywanie wody  od otworu 25,00 zł/szt.

Prace na bazie liczby godzin bez maszyny: Fachowiec  59,90 zł/h; Pomocnik  56,90 zł/h

Minimalna cena za: Otwory do Ø 250 mm 500,00 zł

Cięcie/Duże otwory 800,00 zł

UWAGA! Całkowite odessanie wody jest niemożliwe. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wodę chłodniczą jest wykluczona.

Przed rozpoczęciem prac zleceniodawca zobowiązany jest do wyznaczenia miejsca cięcia

oraz punktów wiertniczych z podaniem głębokości cięcia i wiercenia.

Transport powstałego gruzu, rdzeni itp., jak również specjalne oczyszczanie miejsca pracy

nie jest uwzględnione w cenniku. Może to być uwzględnione wyłącznie w przypadku wyszczególnienia tych prac w zamówieniu. Zostanie to wtedy wykonane przez K.b.S. za dodatkową opłatą.

Do cen dolicza się podatek VAT w wysokości 7% lub 22%.

Istnieje możliwość negocjacji powyższych cen